Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEHUISJE /STUDIO, GROEPSRUIMTE, SLAAPZALEN EN LESZALEN Boerderijdevrijegeest.

Boerderijdevrijegeest hanteert de algemene voorwaarden van branche organisatie RECRON zoals vermeld op de site https://cdn cms.bookingexperts.nl/media/1085/13/Voorwaarden_20Groepsaccommodaties_20en_20vakantieoorden_202016_20paars_def_bde7f455-9a23-4426-9665-1f690879bd84.pdf

Wij heten u van harte welkom in vakantiehuisje/studio, groepsruimte, slaapzalen en leszalen Boerderij de Vrije Geest en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze aanvullende Algemene Voorwaarden naast de algemene voorwaarden RECRON.

Algemeen

 • Bijkomende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen. boerderij de Vrije Geest, Wolfsstraat 3, 7227 DP Toldijk.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast/Studio, groepsruimte, slaapzalen en leszalen. Boerderij de Vrije Geest zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast/Studio, groepsruimte, slaapzalen en leszalen
  Boerderij de Vrije Geest ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen Boerderij de Vrije Geest dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Jaco Elken en Astrid Boshuijzen zijn de eigenaren en beheerders van Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen Boerderij de Vrije Geest, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.


2. Reservering en bevestiging

 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen Boerderij de Vrije Geest worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen Boerderij de Vrije Geest een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling

 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen Boerderij de Vrije
  Geest dienen ófwel vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL96 RABO 0171041143 t.n.v. Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen Boerderij de Vrije Geest o.v.v. naam en reserveringsdatum ofwel bij aankomst contant te worden voldaan.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

4. Annulering

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt (indien besteld)

 • Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt in de tuin te gebruiken.
 • Het ontbijt word, in overleg tussen 8.30 en 10.00 uur, klaargezet op tafel van uw verblijf.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen.

 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen, voor zover er ruimte is.

 • De Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen dient schoon en netjes te worden gehouden en schoon te worden verlaten. Beddengoed afhalen en in sloop beneden neerleggen.

 • Afval dient in het vuilnisemmer te worden gedeponeerd.

 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de eigenaar in huis.

 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

 • Huisdieren zijn in overleg toegestaan.

 • Roken in Bed & Breakfast/Studio groepsruimte, slaapzalen en leszalen is niet toegestaan.


         Wij wensen u een aangenaam verblijf!
         Jaco Elken en Astrid Boshuijzen.